Um BHRG

Hreyfiland hefur nýverið hlotið vottun til að meta og þjálfa börn undir merkjum BHRG.

BHRG-stofnunin hefur frá árinu 1993 unnið með börnum á aldrinum 3 mánaða til 12 ára með þroskafrávik, námserfiðleika, hegðunarvanda eða skaða eftir slys og/eða sjúkdóma, metið þarfir
þeirra og veitt viðeigandi meðferð.

BHRG-stofnunin er miðstöð rannsókna á þessu sviði á heimsvísu. Forsprakki hennar, Dr. Katalin Lakatos, er víðfræg fyrir rannsóknir sínar á tengslum hreyfiþroska og taugakerfisvanda barna og þau meðferðarúrræði sem hún og sérfræðingateymi hennar hafa þróað.

Algengt er að greining þroskafrávika og hegðunarvanda fari ekki fram fyrr en eftir að börn lenda í erfiðleikum í skóla, en í reynd koma ýmis einkenni þessara vandamála fram mjög snemma á lífsleiðinni og hægt að greina þau flest mikið fyrr með prófun á þroska og taugaviðbrögðum. Árangur meðferða má hámarka með því að grípa inn í sem fyrst á lífsleiðinni og hjálpa börnum að verða bestaútgáfan af sjálfum sér.

Matskerfi BHRG eru tvenns konar:
– LongiKid/Longitudinal Complex test/ – fyrir börn 3ja mánaða til 12 ára. Mat á hreyfiþroska og taugaviðbrögðum.

– SensoryMotorTest – fyrir börn 5-12 ára. Mat á hreyfiþroska, taugaviðbrögðum, málþroska og skilningi.

Matið fer fram með ítarlegu prófi og niðurstöðurnar greindar til að meta taugaþroska barnsins sem gefur vísbendingu um líkur á námsörðugleikum, hegðunarvanda eða önnur frávik. Prófið tekur
um klukkustund í framkvæmd og er framkvæmt af meðferðaraðila í nærveru foreldris/forráðamanns. Niðurstöður prófsins fást að lokinni greiningu meðferðaraðila.

Bendi niðurstöður matsins til þess að þörf sé á inngripi, stendur börnunum til boða meðferð hjá BHRG-meðferðaraðila í samvinnu við forráðamenn, sem fá leiðbeiningar um æfingar til að stunda heima fyrir. Þjálfunin er einstaklingsmiðuð og byggir, líkt og prófin, á áralöngum rannsóknum og þróunarvinnu.

Krisztina G. Agueda, framkvæmdastjóri Hreyfilands hefur nýverið öðlast réttindi sem BHRG-merðferðaraðili. Réttindaferlið er strangt og þurfa meðferðaraðilar að ljúka krefjandi námskeiðum
og standast próf auk þess að sækja reglulega endurmenntun.
Alls hafa nú um 1800 sérfræðingar og meðferðaraðilar á heimsvísu réttindi til að starfa eftir BHRG-kerfinu.